Zoeken

Feest&Verhuur.nl heeft dit privacy statement opgesteld om aan te geven dat wij de privacy van de bezoekers van onze sites zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy te beschermen.

Feest&Verhuur.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De gegevens verstrekt middels onze e-mailformulieren zullen worden gebruikt bij de verwerking van uw bestelling, daarnaast behoudt Feest&Verhuur.nl zich het recht voor om uw gegevens incidenteel te gebruiken om u te informeren over haar producten en diensten.
Feest&Verhuur.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Feest&Verhuur.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw internetgebruik geen cookies ontvangt. Hieronder vindt u een tabel met de cookies die verzameld kunnen worden.

Disclaimer
Aan de teksten en prijzen van deze internetsite kunnen géén rechten worden ontleend. De Feest&Verhuur.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar de site van de Feest&Verhuur.nl (www.feestenverhuur.nl) verwijst.

Auteursrechten
De teksten en grafische voorstellingen (waaronder de foto’s) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Feest&Verhuur.nl worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Het logo van Feest&Verhuur.nl is auteursrechtelijk beschermd. Onrechtmatig gebruik hiervan is niet toegestaan.

Voor vragen of opmerkingen over ons privacy statement, disclaimer of auteursrechten kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Back to Top
Product is toegevoegd aan je winkelmand