Feest&Verhuur.nl staat garant voor de benodigdheden voor ieder feest of evenement!

Privacy statement


Feest&Verhuur.nl heeft dit privacy statement opgesteld om aan te geven dat wij de privacy van de bezoekers van onze sites zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy te beschermen.
 
Feest&Verhuur.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De gegevens verstrekt middels onze e-mailformulieren zullen worden gebruikt bij de verwerking van uw bestelling, daarnaast behoudt Feest&Verhuur.nl zich het recht voor om uw gegevens incidenteel te gebruiken om u te informeren over haar producten en diensten. 
Feest&Verhuur.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
 
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Feest&Verhuur.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw internetgebruik geen cookies ontvangt. Hieronder vindt u een tabel met de cookies die verzameld kunnen worden.
 
Disclaimer
Aan de teksten en prijzen van deze internetsite kunnen géén rechten worden ontleend. De Feest&Verhuur.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar de site van de Feest&Verhuur.nl (www.feestenverhuur.nl) verwijst.

Auteursrechten
De teksten en grafische voorstellingen (waaronder de foto's) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Feest&Verhuur.nl worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Het logo van Feest&Verhuur.nl is auteursrechtelijk beschermd. Onrechtmatig gebruik hiervan is niet toegestaan.
 
Voor vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement, disclaimer of auteursrechten kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.
 
De tabel hieronder laat zien welke cookies verzameld kunnen worden en welke informatie ze bevatten.
 
COOKIE nameCOOKIE Description
CART The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CURRENCY Your preferred currency
CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND You sesssion ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL The ID of any polls you have recently voted in.
POLLN Information on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.